Заявки на подключение

г Москва
Комсомольский пр-т, 17
3
подъезда
49
квартир
построен
в 1963